Puumalan seurakunnan lausunto Mikkelin tuomiokapitulille

Puumalan kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto käsittelivät syyskuun kokouksissa lausuntopyyntöä Mikkelin tuomiokapitulille liittyen Puumalan seurakunnan liittämistä Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien.

Yhteinen lausunto saatiin kokouksissa aikaiseksi, joka lähetettiin määräajassa ennen syyskuun loppua Mikkelin tuomiokapitulille.

Puumalan seurakunnan lausunnon pääset lukemaan täältä.

 

Uutislistaukseen

Kirkon torni Kirkon torni

JATKOSELVITYS JUVAN, PUUMALAN JA SULKAVAN SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI

14.1.2021 16.15

Tuomiokapituli on istunnossaan 12.1. määrännyt KTM Sami Lahtiluoman selvitysmieheksi tutkimaan 
Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen 31.5.2021 
mennessä. Selvityksessä on lisäksi otettava huomioon Puumalan ja Sulkavan osalta myös muut 
vaihtoehdot kuin näiden kolmen seurakunnan liitos.  

Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakunnat päättivät loppuvuodesta 2019 selvittää yhteistyössä 
seurakuntajaon muuttamista. Selvityksen teki Kirkkopalvelujen kehittämiskonsultti, KTM Sami 
Lahtiluoma.  
Kirkkovaltuustot käsittelivät selvitystä kesäkuussa 2020. Lahtiluoman esitys seurakuntaliitoksesta ei 
edennyt. Ainoastaan Sulkavan seurakunta kannatti sitä, sekin ehdollisena, että Juvan ja Puumalan 
seurakunnat kannattavat aloitetta seurakuntajaon muuttamisesta.  
Tuomiokapitulin on ryhdyttävä valmistelemaan seurakuntajaon muutosta, mikäli toimintaan, 
hallintoon tai talouteen liittyvä puuttumiskynnys ylittyy seurakunnan kohdalla. Tuomiokapitulin on 
arvioitava sitä, pystyykö seurakunta hoitamaan perustehtävänsä, selviytymään velvoitteistaan ja onko 
seurakunnalla tätä varten riittävä henkilöstö.   
Tuomiokapitulin mielestä seurakuntaelämän turvaamiseksi Puumalan ja Sulkavan seurakunnissa on 
vaikea nähdä muita keinoja kuin seurakuntaliitos. Taustalla ovat pitkään kestänyt jäsenmäärän 
väheneminen ja talouden kiristyminen. Samat ongelmat näkyvät myös Juvan seurakunnassa, vaikka 
sillä ei olekaan välittömiä tarpeita liitokseen.   
Tuomiokapitulin on arvioitava tilannetta koko kirkon työn näkökulmasta pidemmällä aikavälillä ja 
ryhdyttävä tarvittaessa toimiin seurakuntaelämän turvaamiseksi. Tämän vuoksi tuomiokapituli päätti 
jatkoselvityksestä ja määräsi selvitysmiehen hoitamaan asiaa.  
  
Lisätiedot: Piispa Seppo Häkkinen. Yhteydenotot piispan erityisavustaja Kalervo Pöykkö, puh. 
050 543 0739, kalervo.poykko@evl.fi