Uutislistaukseen

Puumalan kirkko

Seurakunnat eivät jatka liitosneuvotteluihin

4.6.2020 08.39 Puumalan kirkko

Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakunnat päättivät marras – joulukuussa 2019 toteuttaa talven ja kevään 2020 aikana selvitystyön seurakuntajaon muuttamisesta, yhteistyössä ja sitä korostaen.

Kirkkopalvelut ry:n konsultti Sami Lahtiluoman teki Juvan, Sulkavan ja Puumalan seurakuntien yhteistyöselvitykstä loppuraportin, jossa hän esitti, että Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakunnat alkavat valmistella yhteistä aloitetta seurakuntajaon muutoksesta kirkkohallitukselle.

Puumalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidettiin poikkeuksellisesti kirkossa, jossa voitiin pitää vaaditut turvavälit. Puheenvuorot pidettiin lukupulpetista käsin, jotta saatiin riittävä kuuluvuus kaikille. Kokoukset ovat julkisia, joten kokous striimattiin seurakuntalaisten nähtäväksi verkkosivuille. Paikan päällä oli kokousta seuraamassa kolme seurakuntalaista.

Puumalassa kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolla oli, että Puumalan seurakunta aloittaa liitosneuvottelut, jotka tähtäävät Juvan, Sulkavan ja Puumalan seurakuntien rakennemuutokseen siten, että seurakunnat muodostavat yhden seurakunnan.

Kirkkoherra esitteli asiaa ja oli liitosneuvottelujan aloittamisen puolella. Puheenvuoroja pidettiin ja niissä tuotiin esille asioita liitoksen hyvistä ja huonoista puolista.

Keskustelun kuluessa Marketta Auvinen teki esityksen, että seurakunta ei aloita liitosneuvotteluita. Asta Luukkonen kannatti esitystä.

Puheenjohtan johdolla suoritettiin äänestys, jossa Marketta Auvisen esitys voitti äänin 8-7.  Joten kirkkovaltuuston päätökseksi tuli, että Puumalan seurakunta ei aloita neuvotteluja.  Pöytäkirja on luettavissa nettisivuilta

Sulkavalla kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että että Sulkavan seurakunta alkaa valmistella yhdessä Juvan ja Puumalan seurakuntien kanssa yhteistä aloitetta seurakuntajaon muutoksesta kirkkohallitukselle. Valmistelun aloittaminen edellyttää, että Juvan ja Puumalan seurakuntien kirkkovaltuustot tekevät vastaavan päätöksen.  Pöytäkirja löytyy Sulkavan seurakunnan nettisivuilta

Juvalla kirkkovaltuusto puolestaan päätti yksimielisesti, että Juvan seurakunta ei aloita liitosneuvotteluja. Pöytäkirja luettavissa nettisivuilta.

Joten tällä erää seurakuntien liitosasian käsittely päättyi ja neuvotteluja ei jatketa.