Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajat ja kirkkoneuvoston jäsenet

10.1.2019 14.23

Kirkkovaltuusto 2019-2022 (Kaija Huhtinen puuttuu kuvasta) Kirkkovaltuusto 2019-2022 (Kaija Huhtinen puuttuu kuvasta)

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Anne Kietäväinen (YHT.SRK) ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Minna Korhonen (KESK). Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Hanne Keijonen (YHT.SRK) (henkilökohtainen varajäsen Heidi Pietikäinen). Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin Kaija Huhtinen (KESK) (Marketta Auvinen), Paavo Immonen (YHT.SRK) (Laura Pitkonen SDP), Oiva Kiljunen (KESK) (Eero Lappalainen), Pentti Lautala (YHT.SRK) (Sakari Niemi), Kirsi Sarvi (YHT.SRK), (Aki Pietikäinen).

Valinnat sujuivat esitysten mukaisesti ilman äänestyksiä.

Kokouksessa päätettiin myös tilintarkastajan valinnasta ja hyväksyttiin metsäsuunnitelma.

Tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2019-2022 valittiin Mikkelin tilintarkastus Oy.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon metsäasiantuntija Juuso Riittisen laatima Metsäsuunnitelma 2019-2028 hyväksyttiin yksimielisesti. Juuso Riittinen esitteli kokouksessa suunniteman, jossa on seurakunnan kaikki metsätilat käyty läpi ja tehty toimenpide-ehdotukset hakkuista ja metsänhoitotöistä. Seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä1668 hehtaaria. Suunnitelmassa on arvioitu mesän kasvuksi 10 vuotiskaudella 116.756 m3 ja hakkuiksi 67.400 m3. Näistä on arvioitu kertyvän kantorahatuloa 2,4 miljoonaa euroa. Arvioidut metsänhoitkokulut samalla ajalla on 422.000 euroa. 

Katso tästä: Kirkkovaltuuston pöytäkirja

 

 

 

« Uutislistaukseen