minun kirkkoni

ILMOITUS

vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta

 

 

Puumalan seurakunnan vaalilautakunta on vahvistanut seurakuntavaalien 2018 tulokset kokouksessaan 18.11.2018.

Pöytäkirja vaalien tulosten vahvistamisesta valitusosoituksineen on nähtävillä seurakunnan kirkkoherranvirastossa/seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina

19.11.–20.12.2018.

 

Puumalassa 18.11 2018

Puumalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Helena Castrén

 

_____________________________________________________________________________________                                                                                     

 

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

 

 

 

Puumalan seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

 

Vaalit toimitetaan Puumalan kirkossa 18.11.2018 kello 11.00 – 20.00.

 

Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

 

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.puumalanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

 

Puumala 01.10.2018

 

Puumalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Helena Castrén

_____________________________________________________________________________________

SEURAKUNTAVAALIEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

 

 

Puumalan seurakunnassa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 11.10.–18.11.2018 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Kirkkotie 1, 52200 PUUMALA

 

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10 - 13. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Puumalassa 1.10.2018

Puumalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Helena Castrén

_______________________________________________________________________________________

 

KUULUTUS PUUMALAN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Kirkkoherranvirastossa Kirkkotie 1, 52200 PUUMALA kello 9.00 – 18.00  (sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina).

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

SALE Hurissalo, Hurissalontie   188.                       ke 7.11.klo 12 – 16,

PALVELUKESKUS, Kenttätie 24,                            to 8.11. klo 14 – 16,

SALE Kirkonkylä,  Keskustie 4                                 pe 09.11.klo 14 – 18,

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 015 775 3300

Puumalassa 17.09.2018

Puumalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Helena Castrén

               

                                                              

____________________________________________________________________________________

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

 

Puumalan seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 1, 52200 PUUMALA.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00 mennessä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkotie 1, 52200 PUUMALA.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Puumalassa 13.6.2018

Puumalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Helena Castrén

___________________________________________________________________________________

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

 

 

Puumalan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun tehtävään on ehdokas,

 1. joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

 2. joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

 3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

 4. joka ei ole vajaavaltainen

 5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

 6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

   

  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13 sekä 17.9.2018 kello 13-16.00.

  Kirkkoherranviraston osoite on: Kirkkotie 1, 52200 PUUMALA.

   

  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

   

  Puumalassa 13.06.2018

   

  Puumalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

   

  Puheenjohtaja Helena Castrén

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Seurakuntavaalien tulokset

Ennätysvilkkaissa seurakuntavaaleissa annettiin 633 ääntä, äänestysprosentti 39,4. Varsinaisena vaalipäivänä kävi äänestämässä 231 seurakuntalaista. Vaalien ääniharava oli Laura Pitkonen (SDP), joka sai 100 ääntä. Keskustan ja sitoutumattomien Minna Korhonen sai 71 ääntä ja Yhteinen seurakuntamme ehdokaslistan kärjessä oli Anne Kietäväinen 54 äänellä. Yhteinen seurakuntamme lista sai 8 edustajaa, Keskustan ja sitoutumattomien lista 6 ja Sosialidemokraattien lista yhden edustajan kirkkovaltuustoon. Valituista 15 valtuutetusta 6 on uusia. Nykyisistä ehdolla olleista valtuutetuista Sakari Niemi jäi varavaltuutetuksi. Valtuutettujen keski-ikä on 56 vuotta. Katso tulokset tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä