Kaste

Jo ennen syntymääni, kun uinuin toivona, myös minut lapseksesi jo tunsit Jumala. Jo idussani sykki elämä ihmeineen. Loit täyden tarkoituksen sen hetkeen jokaiseen.

(Virsi 395)

Pyhän kasteen siunaus kantaa koko elämän

Kirkossamme on käytössä lapsikaste, mutta jos kastamaton henkilö haluaa tulla kastettavaksi muussa iässä, hänet voidaan kastaa rippikoulun käymisen yhteydessä saman vuonna kun hän täyttää 15 vuotta tai hänelle järjestetään yksityinen kastekoulu eli aikuisrippikoulu.

Kasteopetuksen järjestämisestä voi sopia papin kanssa.

Lapsen kaste on hyvä pyrkiä järjestämään ennen kuin vauva täyttää kolme kuukautta. Lapsi voidaan ottaa kasteessa kirkon jäseneksi jos ainakin toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon. Kun perheessä on ajankohtaista pohtia kastejuhlan järjestämistä, toivotaan seurakunnassa, että ottaisitte hyvissä ajoin yhteyttä kirkkoherranvirastoon kastepäivän sopimiseksi (puh. 015 775 3300).

Seurakunnassamme kasteita toimittavat Va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia ja seurakuntapastori Hanne Keijonen. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, seurakuntakodissa tai kotona. Kirkossa kaste järjestetään jumalanpalveluksen yhteydessä tai muuna sovittuna aikana.

Kotiin lähetetty rekisteri-ilmoitus ja liite kummien tiedoista, myös henkilötunnukset ja seurakunnat, annetaan papille ennen kastejuhlaa pidettävässä keskustelussa tai viimeistään kastetilaisuudessa. Mikäli vanhemmat eivät ole aviossa ja haluavat, että lapsi merkitään isän sukunimelle, on ennen kastetta oltava todistus isyyden tunnustamisesta. Kirkon internet -sivuilta löydätte tarpeellista tietoa kasteen sisältöön ja käytäntöön liittyvistä kysymyksistä. Papin ja kasteperheen tapaamisessa voi parhaiten keskustella niistä asioista, jotka perhettä askarruttavat. 

Pyhä kaste on sekä kodin että seurakunnan juhla. Kasteessa lapsi liitetään Jumalan perheeseen. Se on suuri ilon ja kiitoksen juhla.

Kotiin rakennettavan kastealttarin päälle asetetaan yleensä valkoinen liina, leikkokukkia, kastemalja ja pään kuivaukseen tarvittava liina sekä yksi tai kaksi palavaa kynttilää. Lisäksi pöydälle asetetaan usein perheraamattu muistuttamaan Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskystä. Vanhemmat voivat valita kysymykset tai kehotuksen kasvattaa ja opettaa lasta kristilliseen uskoon yhdessä seurakunnan kanssa.

Seurakunta lahjoittaa kastekynttilän, joka sytytetään kastamisen jälkeen ja ojennetaan vanhemmille. Kynttilää voi polttaa kaste- tai syntymäpäivänä.

Kastealttari kannattaa kodissa sijoittaa siten, että kastevieraat voivat istua toimituksen ajan. Uskontunnuksen ja kastamisen kohdalla kuitenkin kaikki seisovat. Kummit ja vanhemmat asettuvat yleensä kastealttarin luokse. On toivottavaa, että valokuvaaminen tapahtuisi joko tilaisuuden alussa tai lopussa. Vauvaa voi pitää sylissään kummi, vanhemmat tai joku muu perheen läheinen henkilö. Levoton ja itkevä vauva voidaan siirtää vanhempien syliin kesken toimituksen, jossa tämä useimmiten rauhoittuu parhaiten.

Vauvan pään kuivaaminen ja tekstien lukuun voidaan pyytää sisaruksia tai kummeja. Sopivia kastevirsiä ovat kaikki kiitosvirret, lastenvirret ja kastevirret. Monilla perheillä on myös perheen oma virsi, joka voidaan laulaa kaikissa perhejuhlissa. Virret valitaan yhdessä papin kanssa kastekeskustelussa.

Mikäli perheessä tai kastejuhlaan osallistuvissa on soitto- tai laulutaitoisia voidaan heitä pyytää esittämään jotakin tilaisuuteen sopivaa musiikkia.

Kastevieraille voi kertoa lapselle valitun nimen taustoista. Juhlasta on syytä rakentaa yhdessä papin kanssa kunkin perheen tilanteeseen luontevin. Kodissa vietettävissä ristiäisissä voidaan esirukoukseen liittää myös kodin siunaaminen.