ILMOITUS pöytäkirjojen nähtävillä olosta

 

Päätösten nähtävillä pitäminen

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan viranhaltijoiden on tekemistään viranhaltijapäätöksistä pidettävä päätöspöytäkirjaa ja myös että kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon. Viranhaltijapäätökset on myös pidettävä julkisesti nähtävillä ja siitä on ilmoitettava samoin kuin kirkkoneuvoston ja valtuuston pöytäkirjojen nähtävillä pidosta. 

 

Kirkkoneuvosto päätti 19.1.2019 § 7 päätösten nähtävillä pidosta:

 

 

                      1) viranhaltijapäätökset tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi päätöstä seuraavassa kokouksessa ilmoitusasioissa.

                      2) viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa ja nähtävillä pidosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla ja seurakunnan nettisivuilla

                      3) kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan seurakunnan nettisivuilla, kuitenkin siten, että henkilöihin liittyvät tiedot ei ole näkyvissä.

                      4) kirkkovaltuuston esityslista ja kirkkoneuvoston kokouksen asialista julkaistaan seurakunnan nettisivuilla ennen kokousta

                      5) kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat liitteineen ja esityslistat on nähtävillä kirkkoherranvirastossa. Pöytäkirjojen nähtävillä pidosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla kokouksen jälkeen.

 

 

Puumalan seurakunnan kirkkoneuvosto