Hallinto

Seurakuntavaaleilla valitaan neljän vuoden välein luottamushenkilöt seurakunnan eri hallintoelimiin.
Marraskuussa 2018 valittiin nykyiset luottamushenkilöt vaalikaudelle 2019-2020.
 

 

KIRKKOVALTUUSTO

Ylintä päätösvaltaa käyttää 15 hengen kirkkovaltuusto. Se päättää mm. veroprosentista, kiinteistökaupoista ja investoinneista. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä perustaa virat. Käsiteltävät asiat kirkkovaltuustolle valmistelee kirkkoneuvosto.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja: Anne Kietäväinen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: Minna Korhonen

 

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. 
Kirkkovaltuusto valitsee sen 6 jäsentä kahden vuoden välein.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: kirkkoherra Helena Castrén
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Heidi Pietikäinen