Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Vuoden 2020 alussa aloitti toimintansa Kouvolan aluekeskusrekisteri, jonka toimipaikka on Kouvolan seurakuntakeskus. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Parikkalan, Puumalan, Pyhtään ja Sulkavan seurakuntien sekä Lappeenrannan ja Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjojenpito.

Aluekeskusrekisterin toiminnot jakautuvat virkatodistuspalveluihin ja rekisteröintipalveluihin. Virkatodistuspalvelusta voi tilata Elää-todistuksen, sukuselvityksen tai sukututkimuksen. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat. Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin.

Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Kirkkoon kuulumattomista henkilöistä sukuselvitys tilataan Digi- ja Väestötietovirastosta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta. Ulkomailla asuvasta / asuneesta henkilöstä tulee tilata todistus kyseisen maan rekisteriviranomaiselta. Neuvostoliitolle luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien selvitykset tilataan suoraan Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä.

Rekisteröintipalvelusta seurakuntalaiset voivat kysyä neuvoa kirkollisten toimitusten lomakkeista, kastettavien nimien lainmukaisuudesta sekä kummikelpoisuuden tarkistamiseen liittyen.

 

KOUVOLAN ALUEKESKUSREKISTERI