Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Vuoden 2020 alussa aloittaa toimintansa Kouvolan aluekeskusrekisteri, jonka toimipaikka on Kouvolan seurakuntakeskus. Jatkossa aluekeskusrekisterissä hoidetaan Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Parikkalan, Puumalan, Pyhtään ja Sulkavan seurakuntien sekä Lappeenrannan ja Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjojenpito.
Aluekeskusrekisterin toiminnot jakautuvat virkatodistuspalveluihin ja rekisteröintipalveluihin.
Virkatodistuspalvelusta voi tilata Elää-todistuksen, sukuselvityksen tai sukututkimuksen. Rekisteröintipalvelusta seurakuntalaiset voivat kysyä neuvoa kirkollisten toimitusten lomakkeista, kastettavien nimien lainmukaisuudesta sekä kummikelpoisuuden tarkistamiseen liittyen.

 

KOUVOLAN ALUEKESKUSREKISTERI

Sähköposti: aluekeskusrekisteri.kouvola@evl.fi

Virkatodistuspalvelut:      040 765 4017                      Palveluaika ma-to klo 9-15.

virkatodistukset.kouvola@evl.fi

verkkolomake

 

Virkatodistuspalvelusta voi tilata Elää-todistuksen, sukuselvityksen tai sukututkimuksen.

Elää-todistuksen ja sukuselvityksen voi tilata joko puhelimitse, lähettämällä sähköpostia tai verkkolomakkeella. Sukututkimukset voi tilata kirjallisesti sähköpostilla tai verkkolomakkeella.

Rekisteröintipalvelut:       040 849 2611, 040 7140 554                   Palveluaika ma-pe klo 9-15.

Rekisteröintipalvelusta papit ja seurakuntalaiset voivat kysyä neuvoa:

  • kirkollisten toimitusten lomakkeista

  • kastettavien nimien lainmukaisuudesta tai

  • kummikelpoisuuden tarkistamiseen.

                                   

Virkatodistusten, sukuselvitysten ja sukututkimusten maksut  1.5.2017 alkaen

 

 

Virkatodistusten maksut ovat muuttuneet 1.5.2017 alkaen. Päätöksen maksumuutoksesta on tehnyt Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävien maksujen määräämisestä.

   

Maksuttomat todistukset:

 

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä (Kirjurista) tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (ns. elää-todistus) on maksuton. Maksuttomassa todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot; ei muuttotietoja, henkilöhistoriaa eikä muita henkilöitä. Myös monikielinen todistus, jossa on vain henkilöä itseään koskevat perustiedot, on maksuton.

 

Maksuttoman elää-todistuksen lähettämisestä ei peritä toimitusmaksua.

 

Maksulliset todistukset:

 

 9 euroa maksavat todistukset: Mikäli jäsentietojärjestelmästä saatavaan todistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), virkatodistuksesta veloitetaan 9 euroa. Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Tällöin todistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan. Jos manuaalisesti laadittavaan todistukseen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä muutto-, avioliitto-, tai kuolintietoa, todistus maksaa 9 euroa.  

 

Manuaalisesti laadittu ote kastekirjasta 9 euroa.

 

30 euroa maksavat todistukset: Muista kuin yllä mainituista manuaalisesti tehdyistä todistuksista peritään 30 euroa.

 

Maksullisten todistusten lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

 

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

 

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perusmaksu on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

 

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

 

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Tutkimukseen annettavasta todistuksesta peritään vähimmäishintana 30 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa. 

 

Kirkkoherranviraston hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta peritään 9 euroa sivulta. 

 

Toimitusmaksu

 

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 e) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu. Yhteensä toimitus- ja postikuluja tulee tällöin 11 euroa. Mikäli laskuttaja joutuu lähettämään maksukehotuksen, veloitetaan siitä 7 euroa.