Puumalassa on 4 hautausmaata: Vanha hautausmaa kirkon vieressä, Uusi hautausmaa ja Honkaharju Rauhantiellä sekä Lamminniemen hautausmaa Hurissalossa.

 

Kirkkomaa

Vanha hautausmaa on liittynyt ainakin 1750-luvun kirkkoon ja on mahdollisesti sitäkin vanhempi. Nykyinen kirkko rakennettiin hautausmaan aidan ulkopuolelle. Kellotapuli sijaitsi aidan sisäpuolella koilliskulmassa, itäreuna rajoittui maantiehen. Pohjoisreuna kulki suorana itä – länsisuunnassa. Sen puuaidan perustuksesta on jäänyt merkiksi töyräs.

Hautausmaa laajennettiin jatkumaan kirkon ympärille 1840-luvulla. Laajennuksen yhteydessä hautausmaa ja kirkkopiha ympäröitiin kiviaidalla. Saimaan suunnalla lännessä nykyiset rajat syntyivät uusien laajennusten tuloksena, joita tehtiin myöhemmin 1800-luvulla.

Seurakunta perusti 1920-luvulla uuden hautausmaan toiseen paikkaan. Nykyisin  hautaamista Vanhalle hautausmaalle rajoitetaan.

Haudanhoito

Hautaa hoitaa omainen, seurakunta tai joku muu kirkkolain määräysten mukaisesti. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Haudanhoitosopimus

Hautojen hoidosta vastaa Sorakola Oy. Omaiset voivat sopia haudan hoitamisesta suoraan Sorakola Oy:n yhteyshenkilön Satu Valtosen kanssa. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 050 477 8906 tai sähköpostitse satu.valtonen@sorakola.com.

Muistomerkkien ja reunakivien hoito ei sisälly hoitosopimukseen.

Kukkahoito

Vuosihoitosopimus: Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Lasku lähetetään vuosittain ja laskun maksettuaan hauta on hoidossa.

Uusia pitkäaikaissopimuksia ei enää tehdä 21.1.2021 alkaen. Aikaisemmin tehdyt sopimukset hoidetaan sopimuksen mukaisesti. 

Haudan hoitoon kuuluu maanparannus eli kukkatilan multa käännetään ja osittain vaihdetaan. Kukkatilat lannoitetaan ja kalkitaan.

Kukkien hoitoon sisältyy istutus, kastelu, kukkien nyppiminen ja kasvinsuojelu. Omaisten keväällä tuomat kukat esim. orvokit tai ruusut poistetaan haudoilta kukkatilan kunnostuksen yhteydessä.

Haudanhoitoaika on toukokuusta kasvukauden loppuun.

Hinnat ja tilauslomake