Hautajaiset

Surun keskellä on järjestettävä hautajaiset

Ota hänet vastaan.

Meillä on niin ikävä.

Ota hänet vastaan,

murheellisten ystävä.

Ota hänet vastaan,

silta yli pimeyden.

Ota hänet vastaan,

syli rakkauden.

 

Anna-Mari Kaskinen

 

Elämäänne on tullut suru, kun läheinen henkilö on kuollut.

Sen keskellä on kuitenkin hoidettava monia asioita. Vaikka jokaisella paikkakunnalla on omat hautajaisperinteensä ja käytäntönsä, rohkaisemme teitä rakentamaan yhdessä seurakunnan kanssa rakkaanne jäähyväisjuhlasta sellaisen, joka tukee teitä surussanne. Hautajaisiin voidaan kutsua vain lähimmät tai kuolinilmoituksen yhteydessä kutsu esitetään julkisesti kaikille. Seurakunnan kanssa voi sopia siitä saako siunaustilaisuuden ajankohdan ja paikan kertoa kysyjille vai ei.

Lapset voi ottaa hautajaisiin mukaan, mutta heille on hyvä kertoa etukäteen, mitä hautajaisissa tapahtuu ja että on luonnollista, että siellä itketään. Lapset suhtautuvat kuolemaan turvallisen aikuisen seurassa luontevasti. Samalla he oppivat jotakin tärkeää elämän lain alaisuudesta. Heille voi muistotilaisuuteen varata piirustuspaperia tai kuvakirjoja. Mikäli lapset leikkivät seurakunnan lapsityön tiloissa muistotilaisuuden aikana, on siitä sovittava etukäteen lapsityöntekijöiden kanssa ja paikalla on syytä olla aikuinen valvomassa.

Olette jo ehkä tuoneet vainajanne kirkon säilytystiloihin, kuunnelleet sanomakellot ja sopineet hautajaisista. Ellette vielä ole ehtineet näitä asioita tehdä, niin vainajanne tuomisesta, kellojen soitosta ja hautapaikasta voitte sopia seurakuntamestarin kanssa ja hautaan siunaamisesta kirkkoherranvirastossa.

Hautaamiseen tarvitaan hautauslupa. Sairaala lähettää sen useimmiten suoraan seurakuntaan. Mutta jos hautauslupa on annettu teille, pyydämme toimittamaan sen joko seurakuntamestarille tai kirkkoherranvirastoon. 

Vainajaa tuotaessa ja sanomakelloja soitettaessa voidaan pitää rukoushetki. Saattohetken voi järjestää myös omaisten kesken. Rukoushetkeen voi pyytää seurakuntamestarilta ohjelman. Sen järjestämisestä voi sopia myös seurakunnan työntekijän kanssa.

Siunaamisen toimittava pappi tapaa teidät mielellään ennen siunausta tai ainakin keskustelee kanssanne puhelimessa. Virsistä ja muusta musiikista pyydämme sopimaan kanttorin kanssa viimeistään viikkoa aikaisemmin. Hän esittelee mielellään surumusiikkia ja ottaa vastaan toiveita.

Hautaan siunaamisesta kerrotaan kirkon verkkosivuilla www.evl.fi.  Hautaan siunaaminen.

Jos muistotilaisuus pidetään seurakuntakodissa tai Särkirannassa, varataan tila kirkkoherranvirastosta. Tällöin pyydämme sopimaan tarjoilusta ja mahdollisesta tilojen koristelusta pitopalvelun kanssa puolitoista viikkoa aikaisemmin. 

 

Arkunkantajiksi valitaan yleensä lähimmät omaiset tai ystävät. Kantajia tarvitaan kuusi. Mikäli omaisenne tuhkataan, jää arkku kirkkoon siunaustilaisuuden jälkeen ja sieltä suntio siirtää sen odottamaan kuljetusta tuhkaukseen.

Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan siunata kirkollisin menoin, jos omaiset niin toivovat ja kirkkoherra toteaa, että kirkolliseen hautaan siunaamiseen on perusteita. Jos

vainaja on selvästi ilmoittanut, ettei hän halua kristillistä hautausta, on toivetta kunnioitettava, eikä pappi toimita siunausta. Silloinkin itse hautaaminen voidaan tehdä

seurakunnan hautausmaahan. Savonlinnan-Säämingin seurakunnan Pääskylahden hautausmaalla on tunnuksettomien hautausmaa-alue, johon vainajat voidaan myös haudata. Hautapaikka varataan Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja virastoon toimitetaan lääkäriltä saatava  "Lupa hautaamiseen" -lomake.

 

Hautaan siunaaminen

Kun hautaan siunaaminen toimitetaan kirkossa, vainaja siirretään seurakunnan toimesta kuoriin noin puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua.

 

Hautaan siunaaminen on jumalanpalvelus, jossa vainaja jätetään Jumalan käsiin. Siihen kuuluvat virret, muu surumusiikki, Raamatun luku, puhe, siunaaminen ja rukoukset. Kukat lasketaan joko ennen siunaamista tai siunaamisen jälkeen sen mukaan kuin siitä sovitaan. Siunaussanojen ja mullanheiton ajaksi noustaan seisomaan, muulloin istutaan.

Siunaamisen ja arkulle laskettujen kukkien pois ottamisen jälkeen kantajat vievät vainajan kirkosta saattomusiikin soidessa. Vanhan tavan mukaan lähisukulaiset kantavat vainajaa pääpuolesta.

Siunaustilaisuus voidaan nauhoittaa pyydettäessä.

Haudalla

Kun vainajaa lasketaan hautaan lauletaan usein virttä (esimerkiksi 30 tai 377), pappi voi pitää lyhyen rukouksen ja lähiomaiset voivat heittää hautaan hiekkaa ja kukkia. Sen jälkeen pari kantajaa asettaa haudanpeiton paikoilleen ja kukat tuodaan haudalle. Jos kukkatervehdykset on jätetty jo kirkossa, ei kaikkien lähiomaisten tarvitse enää osallistua kukkien tuomiseen haudalla. Lopuksi voidaan laulaa virsi (esim. 341) ja joku lähiomaisista toivottaa saattoväen tervetulleeksi muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuuteen rakennetaan yleensä muistopöytä, jossa on kynttilät, leikkokukkia ja vainajan kuva. Jotkut haluavat asettaa kuvia vainajan eri elämänvaiheista myös hautajaisvieraiden pöytiin. Muistotilaisuuspaikkaan saa tuoda myös vainajan tekemän käsityön tai muun esineen, joka kuvastaa häntä ja on ollut hänelle tärkeä.

Omaiset ottavat vieraat usein vastaan muistotilaisuuspaikan ovella ja ohjaavat pöytiin. Lähiomaisille on hyvä varata paikat lähelle muistopöytää.

Muistotilaisuudessa voidaan tarjoilla kahvia tai muistoateria. Toivomme, että ilmaisette selkeästi jo hautajaisvarausta tehdessänne, jos haluatte järjestää muistotilaisuuden vain omaisten kesken. Muussa tapauksessa papin ja kanttorin aikataulusta varataan mahdollisuus osallistua myös muistotilaisuuteen.

Mikäli tarjotaan ateria, se on seurakunnassamme tapana siunata esimerkiksi laulamalla virsi 472. Lähimmät omaiset aloittavat papin kanssa aterioinnin.

Aterioinnin päätyttyä emännät sulkevat seurakuntakodissa väliseinän ja korjaavat ruuan pois ja kattavat mahdollisen kahvipöydän.

Ohjelma alkaa yleensä virsilaululla ja adressien luvulla. Adressien luvusta on hyvä sopia etukäteen kahden henkilön kanssa. Adresseista luetaan muistosäkeet ja adressin antajan nimet. Saattoväen joukosta voi yksi tai useampi muistella vainajaa ja tuoda siten juhlaan persoonallisen sävyn. Omaiset ja ystävät voivat esittää tilaisuuteen sopivaa musiikkia. Mikäli tarvitaan säestystä on siitä hyvä sopia etukäteen kanttorin kanssa. Muistotilaisuuteen osallistuva pappi voi ohjata tilaisuuden kulkua ja käyttää puheenvuoron ja johtaa rukoushetken, mikäli näin sovitaan.

Ohjelman päätyttyä käydään usein vielä kahvipöytään ja seurustellaan vapaasti.

Siunaus Lamminniemen kappelissa tai hautausmaalla

Hautajaisvaraus tehdään myös tällöin kirkkoherranvirastosta. Kun siunaus toimitetaan Lamminniemessä, suntio näyttää kantajille haudan paikan ennen siunaustilaisuutta. Lamminniemen hautausmaalla on usein tapana peittää hauta heti hautaan laskun jälkeen. Suntio järjestää riittävästi lapioita ja avustaa omaisia. Haudan peittämisen aikana muu saattoväki voi laulaa virsiä kanttorin johdolla.

Maahan kätkeminen

Maahan kätkemisen ajankohdasta sovitaan kirkkoherranviraston kanssa. Omaiset voivat huolehtia maahan kätkemisen keskenään suntion avustamana. Tilaisuuteen voidaan pyytää myös seurakunnan muita työntekijöitä. Maahan kätkemisen rukoushetken kulku löytyy uusista virsikirjoista ja sen voi toimittaa joku paikalla olijoista.

Kiitostaminen

Seurakunnassamme luetaan siunattujen vainajien nimet ja sytytetään rukouskynttilä jumalanpalveluksen esirukouksen yhteydessä. Tätä kutsutaan Puumalassa kiitostamiseksi. Seurakunta rukoilee surevien puolesta. Omaiset osallistuvat usein tähän jumalanpalvelukseen ja ehtoolliselle. Vainajan nimeä luettaessa voivat omaiset nousta seisomaan. Kiitostamispyhä on seuraava sunnuntai hautajaisista ellei omaisten kanssa toisin sovita.

Hautajaisten jälkeen

Jokainen kokee surun omalla tavallaan. Se väsyttää ja herättää monenlaisia tunteita. Surevan on levättävä riittävästi ja huolehdittava ravinnostaan ja liikkumisesta. Mikäli suru pitkittyy ja häiritsee nukkumista ja tavallista elämää, on syytä kääntyä ammattiauttajan puoleen. Myös seurakunnan työntekijöihin voi ottaa yhteyttä. Seurakunnassamme kutsutaan kaikki hautaan siunattujen omaiset pyhäinpäivän iltakirkkoon ja sitä seuraavaan kahvitilaisuuteen, jossa saa tietoa myös alkavista sururyhmistä.

 

Ota hänet vastaan.

tuuli hiljaa puhaltaa.

Ota hänet vastaan.

Virta kantaa kulkijaa.

Ota hänet vastaan

rantaan suuren rauhan maan.

Ota hänet vastaan

kotisatamaan.

Anna-Mari Kaskinen

Hautausmaa
Vanha hautausmaa

Hautajaisjärjestelyihin liittyviä yhteystietoja:

 

 

Boutique Ruusunen yhteistyössä Hautaustoimisto Mielosen kanssa

Keskustie 19

p. 041 317 5802

Mielonen Oy   015 162 222

Hautaustoimisto- ja pitopalvelu Summanen

Rinnetie 2, 52200 Puumala

p. 040 0312436

 

 

 

Muistotilaisuuden pitopalvelua tarjoavat:

 

Hurissalo-talo

Hurissalontie 175

Varaukset Niina Väisänen

045 111 4371

 

Puumalan Poiju

Satamatie 5

p. 040 027 6677

 

Sahanlahti Resort Oy

Lietvedentie 830

p. 040 779 9896

 

Tuulan Juhla- ja Kotiruokapalvelu

Ruuskanen Tuula p. 0400 915 598

 

Hautaustoimisto- ja pitopalvelu Summanen

Rinnetie 2, 52200 Puumala

p. 040 0312436

Hautapaikan varaaminen

Seurakuntamestarin kanssa tarkistetaan hautausmahdollisuus suvun entisiin hautapaikkoihin.

 

Kun koskemattomuusaika, 20 vuotta, on kulunut umpeen, voidaan sama hautapaikka käyttää uudelleen. Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, on ensisijainen oikeus hautaan sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi. Uurnan voi haudata arkkuhaudan päälle ilman koskemattomuusaikaa. Jos entistä hautapaikkaa ei ole, sovitaan uudesta hautapaikasta, jonka voi käydä katsomassa paikan päällä seurakuntamestarin kanssa.

 

Sukuhaudan hallinta-aika on 50 vuotta ja ennen vuotta 1994 lunastetuissa haudoissa, ns. ainaishaudoissa, hallinta-aika on 500 vuotta. 

 

Hautausta varten tarvitaan hautauslupa, jonka lääkäri antaa. Hautausjärjestelyt voidaan hoitaa ennen hautausluvan saamista. Hautausluvan on kuitenkin oltava kirkkoherranvirastossa ennen hautaan siunaamista/tuhkausta.

 

Puumalassa on neljä hautausmaata: Vanha hautausmaa, Uusi hautausmaa, Honkaharju, ja Lamminniemi. Uurnalehto ja muistolehto on sijoitettu Vanhan hautausmaan yhteyteen.

 

Savonlinnan-Säämingin seurakunnan Pääskylahden hautausmaalla on tunnuksettomien hautausmaa-alue, johon vainajat voidaan myös haudata.

 

Hautaustoimen ohjesääntö

 

Hautaushinnasto

 

Surun kohdatessa ohjevihkonen